Stanowiska

Stanowisko Prezydium Rady 1/02/2022

Stanowiska Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Nr 1/02/2022 z dnia 10 lutego 2022r., w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, opublikowanego na stronach RCL w dniu 31 stycznia 2022 r.

Przeczytaj stanowisko Nr 1/02/2022

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus