Aktualności

Aktualności

Protest! Protest! Protest!

Krajowa Sekcja Paris apeluje do wszystkich Członków NSZZ Solidarność, sympatyków związku oraz pracowników niezrzeszonych do wzięcia udziału w Marszu Godności organizowanym przez NSZZ Solidarność w dniu 17 listopada.

Szczegóły na plakacie.

Pobierz: Plakat Marsz Godności

Informacja KKW w sprawie wyborów na kadencję 2023-2028

Rozpoczął się proces wyborów do władz związkowych.  Przedstawiamy Informację Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023_2028 wraz z załącznikiem, zawierającym zestawienie dokumentów wymaganych do decyzji o stwierdzeniu ważności wyborów przez Regionalne Komisje Wyborcze i Krajową Komisję Wyborczą. Wskazujemy, że Informacja jest dostępna również na stronie internetowej Związku w zakładce:

https://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/statutowo-wyborcze/ordynacja-wyborcza/informacja-kkw-na-kadencje-2023-28

Pobierz: Informacja KKW w sprawie wyborów na kadencję 2023-2028

Stanowisko Prezydium Rady 1/02/2022

Stanowiska Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Nr 1/02/2022 z dnia 10 lutego 2022r., w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, opublikowanego na stronach RCL w dniu 31 stycznia 2022 r.

Przeczytaj stanowisko Nr 1/02/2022

Stanowiska Nr 1-09-2021 Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej w sprawie wynagrodzeń w sferze budżetowej

Stanowiska Nr 1-09-2021 z dnia 10 września 2021 r. Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej w sprawie wynagrodzeń w sferze budżetowej wraz z wcześniejszym Stanowiskiem Nr 5/06/2021 z dnia 23 czerwca 2021r., w którym postulowaliśmy podniesienie wynagrodzeń w sferze budżetowej

Przeczytaj: Stanowiska Nr 1/09/2021

Przeczytaj: Stanowiskiem Nr 5/06/2021

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus