Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" PARiS

Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” PARiS na kadencję 2018-2023

Związkowe organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” działające przy Starostwach Powiatowych, Urzędach Gminnych, Miejskich, Wojewódzkich i Centralnych – tworzą branżową sekcję pn. Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej (czyt. KS PARiS).

Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” PARiS wchodzi w skład Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”, a Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” wchodzi w skład Europejskiej Federacji Służb Publicznych Związków Zawodowych (EPSU – European Federation of Public Service Unions) www.epsu.org

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus