Rada Krajowej Sekcji kadencji 2018-2023

Rada Krajowej Sekcji

Lp.

Funkcja / E-mail

Nazwisko i imię

Tel./organizacja

1

Przewodnicząca

Walczykowska Lucyna

UM Kraków

2

Z-ca Przewodn. Rady

Gaglik Piotr

UM Wrocław

3

Z-ca Przewodn. Rady

Gołowin Aleksander

Sekcja Region Mazowsze
/ NFOŚiGW

4

Z-ca Przewodn. Rady

Jaszczuk Andrzej

UM Warszawa

5

Z-ca Przewodn. Rady

Pokuta Daniel

Straż Miejska Kraków

6

Sekretarz

Zaniewicz Elżbieta

UM Kraków

7

Skarbnik

Michalski Piotr

UM Warszawa

8

Prezydium Rady

Pleciński Wojciech

Sekcja Region Mazowsze/

Min.Rodziny, Pracy i PS

9

Prezydium Rady

Susek Elżbieta SP Tarnowskie Góry

10

Członek Rady

Adamska-Szulżuk Krystyna UW Białystok
11 Członek Rady Babiński Marek Straż Miejska Białystok

12

Członek Rady

Fortuna Elżbieta UM Wrocław

13

Członek Rady

Gruszka Daniel UW Katowice
14 Członek Rady Gębołyś Jacek UM Oświęcim

15

Członek Rady

Hardecka Barbara UM Kraków

16

Członek Rady

Koszarny Maciej Główny Urząd Miar W-wa

17

Członek Rady

Kowalski Krzysztof MOPS Kraków

18

Członek Rady

Krzysztofik Adam UW Warszawa

19

Członek Rady

Lipska Elżbieta UM Częstochowa

20

Członek Rady

Modzelewski Andrzej UW Białystok

21

Członek Rady

Piątkowska Jolanta

UM St.Warszawa

22 Członek Rady Plewczyńska Maria Urzęd Rej.Prod.Leczniczych,Wyrobów Med. i PB W-wa

23

Członek Rady

Raczyński Zdzisław MSZ Warszawa
24 Członek Rady Rzepka Marta PFRON / Warszawa

25

Członek Rady

Seryło Robert Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Rzeszów

26

Członek Rady

Skawiński Bartosz SP Tarnowskie Góry
27 Członek Rady Słomska Joanna UM Kraków

28

Członek Rady

Sosnowski Tomasz UM St. Warszawa

29

Członek Rady

Tomas Adrian Straż Miejska Ruda Śląska

30

Członek Rady

Trojanowski Sławomir UM Oświęcim

31

Członek Rady

Witenberg Stanisława USt Białystok
       
       

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus