Rada Krajowej Sekcji

Rada Krajowej Sekcji

Lp.

Funkcja / E-mail

Nazwisko i imię

Tel./organizacja

1

Przewodnicząca

Walczykowska Lucyna

UM Kraków

2

Z-ca Przewodn. Rady

Gaglik Piotr

UM Wrocław

3

Z-ca Przewodn. Rady

Gołowin Aleksander

Sekcja Region Mazowsze
/ NFOŚiGW

4

Z-ca Przewodn. Rady

Jaszczuk Andrzej

UM Warszawa

5

Z-ca Przewodn. Rady

Pokuta Daniel

Straż Miejska Kraków

6

Sekretarz

Zaniewicz Elżbieta

UM Kraków

7

Skarbnik

Michalski Piotr

UM Warszawa

8

Prezydium Rady

Łapińska Aneta

UW Olsztyn

9

Prezydium Rady

Pleciński Wojciech

Sekcja Region Mazowsze/

Min.Rodziny, Pracy i PS

10

Prezydium Rady

Susek Elżbieta

SP Tarnowskie Góry

11

Członek Rady

Babiński Marek

Straż Miejska Białystok

12

Członek Rady

Fortuna Elżbieta

UM Wrocław

13

Członek Rady

Gębołyś Jacek

UM Oświęcim

14

Członek Rady

Hardecka Barbara

UM Kraków

15

Członek Rady

Koszarny Maciej

Główny Urząd Miar W-wa

16

Członek Rady

Kowalski Krzysztof

MOPS Kraków

17

Członek Rady

Krzysztofik Adam

UW Warszawa

18

Członek Rady

Lipska Elżbieta

UM Częstochowa

19

Członek Rady

Marczak Wiesław

UW Olsztyn

20

Członek Rady

Piątkowska Jolanta

UM St.Warszawa

21

Członek Rady

Raczyński Zdzisław

MSZ Warszawa

22

Członek Rady

Rzepka Marta

PFRON / Warszawa

23

Członek Rady

Skawiński Bartosz

SP Tarnowskie Góry

24

Członek Rady

Słomska Joanna

UM Kraków

25

Członek Rady

Sosnowski Tomasz

UM St. Warszawa

26

Członek Rady

Tomas Adrian

Straż Miejska Ruda Śląska

27

Członek Rady

Trojanowski Sławomir

UM Oświęcim

28

Członek Rady

Witenberg Stanisława

USt Białystok

       
       

 

 

 

 

       

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus