Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji PARiS kadencji 2018-2023

Wykaz Delegatów na Walne Zebranie Delegatów do Krajowej Sekcji PARiS na kadencję 2018-2023

NSZZ "Solidarność" REGION DOLNY ŚLĄSK

Organizacja Międzyzakładowa Nr 1288 NSZZ "Solidarność" Pracowników Gminy Wrocław

Architek Renata

Głogowska Magdalena

Fortuna Elżbieta

Gaglik Piotr

Zagórska Magdalena

Zakładowa Organizacja Związkowa Nr 2351 NSZZ "Solidarność" przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu

Wierzbicka Renata

Zakładowa Organizacja Związkowa Nr 2357 NSZZ "Solidarność" Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Rymut Celina

NSZZ "Solidarność" REGION ZIEMIA ŁÓDZKA

Zakładowa Organizacja Związkowa Nr 793 NSZZ "Solidarność" w Urzędzie Miasta Łodzi

Wawrzyniak Jerzy

Famulak Tomasz

Organizacjka Międzyzakładowa Nr 1069 NSZZ "Solidarność" w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Barabasz Robert

Kubiak-Gniewisz Violetta

Radziejewska Zdzisława

NSZZ "Solidarność" REGION CZĘSTOCHOWSKI

Organizacja Międzyzakładowa Nr 286 NSZZ "Solidarność" w Urzędzie Miasta Częstochowy

Augustyn Kazimierz

Lipska Elżbieta

Organizacja Zakładowa Nr 498 NSZZ "Solidarność" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

Pawelak Joanna

NSZZ "Solidarność" REGION MAŁOPOLSKI

Organizacja Zakładowa Nr 1924 NSZZ "Solidarność" przy Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Pokuta Daniel

Jędryka Kazimierz

Walterbach Rafał

Międzyzakładowa Komisja Nr 1954 NSZZ "Solidarność" Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa

Hardecka Barbara

Kyrcz Przemysław

Walczykowska Lucyna

Kowalski Krzysztof

Zaniewicz Elżbieta

Słomska Joanna

Wdowiarz Agata

NSZZ "Solidarność" REGION PODBESKIDZIE

Organizacja Międzyzakładowa Nr 525 NSZZ "Solidarność" Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu

Trojanowski Sławomir

Gębołyś Jacek

NSZZ "Solidarność" REGION PODLASKI

Organizacja Zakładowa Nr 69 NSZZ "Solidarność" przy Straży Miejskiej w Białymstoku

Babiński Marek

Organizacja Zakładowa Nr 63 NSZZ "Solidarność" przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku

Sienkiewicz Joanna

NSZZ "Solidarność" REGION RZESZOWSKI

Organizacja Zakładowa Nr 299 NSZZ "Solidarność" Pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Rzepka Łukasz

Organizacja Zakładowa Nr 260 NSZZ "Solidarność" Pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Gilarska Marta

NSZZ "Solidarność" REGION ŚRODKOWO - WSCHODNI

Organizacja Międzyzakładowa Nr 757 NSZZ "Solidarność" przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Kurzępa Elżbieta

Flis Krzysztof

NSZZ "Solidarność" REGION BYDGOSKI

Organizacja Zakładowa R 13 Nr 159 NSZZ "Solidarność" przy Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
Delegatura we Włocławku

Poliwko Halina

Organizacja Zakładowa Nr 37 NSZZ "Solidarność" przy Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy

Osowska Maria

NSZZ "Solidarność" REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI

Organizacja Międzyzakładowa Nr 470 NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji w Olsztynie

Marczak Wiesław

Łapińska Aneta

NSZZ "Solidarność" REGION MAZOWSZE

Regionalna Sekcja Branżowa Nr 2 NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Państwowej i Urzędów Centralnych

Gołowin Aleksander

Kędra Barbara

Pleciński Wojciech

Rzeszotarski Andrzej

Szymonik Sebastian

Koszarny Maciej

Plewczyńska Maria

Raczyński Zdzisław

Rzepka Marta

Krzywonos Grzegorz

Organizacja Międzyzakładowa Nr 2477 NSZZ "Solidarność" w Urzędzie M.St. Warszawy

Sosnowski Tomasz

Jaszczuk Andrzej

Rogoziński Jacek

Gołębiewski Bronisław

Kułak Jerzy

Krzysztofik Adam

Dobrowolski Dariusz

Karczewska Małgorzata

Parkot Krzysztof

Bardyszewska Katarzyna

Piątkowska Jolanta

Midak Dorota

Roesler Zbigniew

NSZZ "Solidarność" REGION ŚLĄSKO - DĄBROWSKI

Regionalna Sekcja Branżowa Pracowników Samorządowych i Rządowych

Susek Elżbieta

Skawiński Bartosz

Tomas Adrian

Jamroz Halina

Fabian Marzanna

Lisoń-Walak Anna

Gruszka Daniel

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus