Stanowiska

Stanowisko Nr 2/09/2020 Prezydium Rady Krajowej Sekcji

Stanowisko Nr 2/09/2020 Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej z dnia 9 września 2020 r. w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Przeczytaj: Stanowisko 2/09/2020 Prezydium Rady Krajowej Sekcji

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus