Stanowiska

Stanowisko nr 1/06/2018 Rady Krajowej Sekcji NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przepisów ograniczających prawa związkowe członków korpusu służby cywilnej

Stanowisko Nr 1/06/2018 Rady Krajowej Sekcji NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przepisów ograniczających prawa związkowe członków korpusu służby cywilnej.
 
Pobierz:

Stanowisko Nr 1/06/2018

Lista podpisów osób popierających postulaty

Pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018r.

nszz solidarnosc

tygodnik solidarnosc

wybory na kadencje

wskazniki gus